O nás

Vízia ZVONS

Rozvoj výskumu a vývoja v neziskovej sfére a posilňovanie postavenia výskumných organizácií neziskového sektora v rámci SR a EÚ.

Poslanie ZVONS

Združovať a reprezentovať organizácie neziskového sektora, ktoré sa úplne alebo čiastočne zaoberajú výskumom alebo vývojom vo všetkých oblastiach vedy a techniky, a presadzovať ich záujmy pri tvorbe vednej politiky SR a EÚ.

Strategické dokumenty

Stanovy

Zaujímavosti

 

Ako sa stať členom

V zmysle stanov ZVONS „Záujemca o členstvo predkladá písomnú prihlášku za člena...

 
 
 

Neziskové výskumné organizácie

Výskumná organizácia” znamená organizácia, ktorá vykonáva ...

 
 
 

Download

Zaujímavé dokumenty na stiahnutie

 
 
 

Facebook

Dajte nám svoj lajk a buďte pravidele informovaný o novinkách vo ZVONS-e