Neziskové výskumné organizácie

Výskumná organizácia” znamená organizácia, ktorá vykonáva vedecký alebo technický výskum a vývoj ako svoj hlavný cieľ a ktorá:

a) má status neziskovej organizácie podľa národných zákonov jednotlivých štátov;

alebo

b) z pohľadu jej štatútu, resp. iného zakladacieho dokumentu nie je založená za cieľom generovania zisku, ktorý by bol distribuovaný vlastníkom či akcionárom.

• Výskumná organizácia môže vytvárať prebytok výnosov nad nákladmi za podmienky, že takýto prebytok je udržaný v rámci organizácie a je využitý pre realizáciu cieľov výskumnej organizácie.

• Výskumná organizácia môže distribuovať prebytok výnosov nad nákladmi vlastníkom či akcionárom za podmienky, že títo sú výhradne verejné organizácie alebo neziskové výskumné organizácie, ktorý takýto prebytok využijú výhradne za účelom realizácie cieľov výskumnej organizácie.

Legislatíva

ZÁKON č. 172/2005 o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (v prílohe)

Výskumná organizácia” znamená organizácia, ktorá vykonáva vedecký alebo technický výskum a vývoj ako svoj hlavný cieľ a ktorá:

a) má status neziskovej organizácie podľa národných zákonov jednotlivých štátov;

alebo

b) z pohľadu jej štatútu, resp. iného zakladacieho dokumentu nie je založená za cieľom generovania zisku, ktorý by bol distribuovaný vlastníkom či akcionárom.

 

• Výskumná organizácia môže vytvárať prebytok výnosov nad nákladmi za podmienky, že takýto prebytok je udržaný v rámci organizácie a je využitý pre realizáciu cieľov výskumnej organizácie.

• Výskumná organizácia môže distribuovať prebytok výnosov nad nákladmi vlastníkom či akcionárom za podmienky, že títo sú výhradne verejné organizácie alebo neziskové výskumné organizácie, ktorý takýto prebytok využijú výhradne za účelom realizácie cieľov výskumnej organizácie.

 

Legislatíva

ZÁKON č. 172/2005 o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (v prílohe)

Zaujímavosti

 

Ako sa stať členom

V zmysle stanov ZVONS „Záujemca o členstvo predkladá písomnú prihlášku za člena...

 
 
 

Neziskové výskumné organizácie

Výskumná organizácia” znamená organizácia, ktorá vykonáva ...

 
 
 

Download

Zaujímavé dokumenty na stiahnutie

 
 
 

Facebook

Dajte nám svoj lajk a buďte pravidele informovaný o novinkách vo ZVONS-e