Kontakt

Názov združenia: Združenie výskumných organizácií neziskového sektora
Skrátený názov: ZVONS

Sídlo: Račianska 71, 832 59, Bratislava

Tel.: +421/(0)2/4924 6400
Fax: +421/(0)2/4924 6211

Web: www.zvons.sk
E-mail: zvons@zvons.sk

Napíšte nám

Zaujímavosti

 

Ako sa stať členom

V zmysle stanov ZVONS „Záujemca o členstvo predkladá písomnú prihlášku za člena...

 
 
 

Neziskové výskumné organizácie

Výskumná organizácia” znamená organizácia, ktorá vykonáva ...

 
 
 

Download

Zaujímavé dokumenty na stiahnutie

 
 
 

Facebook

Dajte nám svoj lajk a buďte pravidele informovaný o novinkách vo ZVONS-e