Členovia

Výskumný ústav zváračský - Priemyselný Inštitút SR, z.z.p.o.
Račianska 71, 832 59 Bratislava 3
zastúpený: Ing. Peter Klamo, podpredseda predstavenstva – generálny riaditeľ
IČO : 36065722
www.vuz.sk

Výskumný ústav spojov, n. o.
Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
zastúpený: Ing. Ivan Fraňo, riaditeľ
IČO: 37954156
www.vus.sk 

Slovenská asociácia procesného riadenia
Timonova 27, 04001 Košice, Slovenská republika
zastúpený: RNDr. Ján Sabol, Predseda predsedníctva
IČO: 42030811
www.sapria.sk

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Studená 3, 82104 Bratislava, Slovenská republika
zastúpený: prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., riaditeľ
IČO: 31821987
www.tsus.sk

Centrálna nezisková spoločnosť
Koceľova 9, 82109 Bratislava, Slovenská republika
zastúpená: JUDr. Adriána Jasová, podpredseda správnej rady
IČO: 42171717
www.1snsc.sk

GEODETICCA TECHNOLOGICAL INSTITUTE, o.z.
Floriánska 19, 040 01 Košice, Slovenská republika
zastúpený: Ing. Marek Kožarík, PhD., riaditeľ
IČO: 42112842
www.geodeticca.sk  

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť SGI
Gajova 4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
zastúpený: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ
IČO: 36070629
www.governance.sk

Centrum pre filantropiu n.o.
Kozia 11, 81103 Bratislava, Slovenská republika
zastúpené: Mgr. Boris STREČANSKÝ, riaditeľ
IČO: 31821871
www.cpf.sk

Výskumno-vývojové centrum AUTOMOTIVE
Továrenská 1, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
zastúpené: Ing. Martin Kele, predseda správnej rady
IČO: 45744823

Inštitút skla Slovenskej republiky, z.z.p.o.
Schreiberova 365, 02061 Lednické Rovne, Slovenská republika
zastúpené: Doc.Dr.Ing. Peter Vrábel
IČO: 45744858

Železničný dopravný klaster, z.z.p.o.
Štefanikova 53, 05801 Poprad, Slovenská republika
zastúpené: Ing. Miroslav Tomas, Výkonný riaditeľ
IČO: 45743932 

EG Technologicky inštitút, z.z.p.o
Coburgova 84, 91702 Trnava, Slovenská republika
zastúpené: Ing. Bohuslav Koči, Predseda správnej rady
IČO: 45744807

BG - CENTRUM VÝSKUMU A INOVÁCIÍ V DREVOSPRACUJÚCOM PRIEMYSLE, z z p.o.
Fiľakovská cesta 290, 984 01 Lučenec, Slovenská republika
zastúpené: Ing. Lukáš Halm, MAE, Predseda správnej rady
IČO: 45745030

Zaujímavosti

 

Ako sa stať členom

V zmysle stanov ZVONS „Záujemca o členstvo predkladá písomnú prihlášku za člena...

 
 
 

Neziskové výskumné organizácie

Výskumná organizácia” znamená organizácia, ktorá vykonáva ...

 
 
 

Download

Zaujímavé dokumenty na stiahnutie

 
 
 

Facebook

Dajte nám svoj lajk a buďte pravidele informovaný o novinkách vo ZVONS-e