Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu

09.11.2015
20151111121725_konferencia-2015.jpg

ZVONS sa zúčastnil na tvorbe a pripomienkovaní Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky, ktorá je ex ante podmienenosťou v návrhu legislatívy – všeobecného nariadenia pre európske štrukturálne a investičné fondy na obdobie rokov 2014-2020.

ZVONS sa zúčastnil na tvorbe a pripomienkovaní Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky, ktorá je ex ante podmienenosťou v návrhu legislatívy – všeobecného nariadenia pre európske štrukturálne a investičné fondy na obdobie rokov 2014-2020.

Cieľom tejto Stratégie je sústrediť zdroje na najsľubnejšie oblasti porovnateľnej výhody, t. j. súčasné odvetvové alebo medziodvetvové činnosti, ekologické inovácie, trhy s vysokou pridanou hodnotou, jestvujúce siete alebo osobitné oblasti výskumu.

Aktuálnu verziu Stratégie nájdete tu.

Zaujímavosti

 

Ako sa stať členom

V zmysle stanov ZVONS „Záujemca o členstvo predkladá písomnú prihlášku za člena...

 
 
 

Neziskové výskumné organizácie

Výskumná organizácia” znamená organizácia, ktorá vykonáva ...

 
 
 

Download

Zaujímavé dokumenty na stiahnutie

 
 
 

Facebook

Dajte nám svoj lajk a buďte pravidele informovaný o novinkách vo ZVONS-e