Podnikové výskumné a inovačné centrá neziskového charakteru

10.11.2015
20151110154232_konferencia-2015.jpg

Medzinárodná konferencia

Združenie výskumných organizácií neziskového sektora (ZVONS) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú konferenciu Podnikové výskumné a inovačné centrá neziskového charakteru, ktorá sa uskutoční dňa 27. novembra 2015 od 9.00 hod. v priestoroch Centra vedy na Bojnickej 3 (areál Matadoru), Bratislava.

Účasť je bezplatná.

Konferencia je určená najmä pre:

- zástupcov slovenského priemyslu
- zástupcov organizácií neziskového sektoru, ktoré sa venujú výskumu a vývoju
- tvorcov politiky v oblasti štátnej podpory výskumu a vývoja
- zástupcov akademického sektora

Téma konferencie: Diskutovať možnosti vytvárania a financovania podnikových výskumno-vývojových centier neziskového charakteru ako optimálneho nástroja na podporu:

- budovania výskumných a inovačných kapacít a štruktúr v slovenských podnikoch;
- udržateľného rozvoja podnikového priemyselného výskumu;
- dlhodobého zvyšovania podnikových výdavkov na výskum a vývoj;
- efektívnej spolupráce podnikov s výskumnými inštitúciami;

Program: 3 bloky:

I. Vytváranie podnikových výskumno-vývojových centier neziskového charakteru: trendy, výhody a príklady v Európe
II.  Panelová diskusia: Možnosti vytvárania a financovania podnikových výskumno-vývojových centier neziskového charakteru

V prípade záujmu o účasť sa zaregistrujte zaslaním e-mailu najneskôr do 25. novembra 2015  na adresu:

Katarína Hindrová
ZVONS
Račianska 71
832 59 Bratislava

e-mail: hindrovak@vuz.sk   
tel.: 02 / 4924 6839 

Zaujímavosti

 

Ako sa stať členom

V zmysle stanov ZVONS „Záujemca o členstvo predkladá písomnú prihlášku za člena...

 
 
 

Neziskové výskumné organizácie

Výskumná organizácia” znamená organizácia, ktorá vykonáva ...

 
 
 

Download

Zaujímavé dokumenty na stiahnutie

 
 
 

Facebook

Dajte nám svoj lajk a buďte pravidele informovaný o novinkách vo ZVONS-e