Ako sa stať členom

V zmysle stanov ZVONS „Záujemca o členstvo predkladá písomnú prihlášku za člena prezidentovi združenia. O prijatí za člena rozhoduje prezídium združenia. Členstvo v združení vzniká dňom schválenia prihlášky uchádzača a zaplatenia prvého členského poplatku.“

V prípade záujmu o členstvo je potrebné zaslať emailovú žiadosť o členstvo ZVONS s presným určením príslušnej právnickej osoby na adresu prezident@zvons.sk.

Zaujímavosti

 

Ako sa stať členom

V zmysle stanov ZVONS „Záujemca o členstvo predkladá písomnú prihlášku za člena...

 
 
 

Neziskové výskumné organizácie

Výskumná organizácia” znamená organizácia, ktorá vykonáva ...

 
 
 

Download

Zaujímavé dokumenty na stiahnutie

 
 
 

Facebook

Dajte nám svoj lajk a buďte pravidele informovaný o novinkách vo ZVONS-e